För ett antal år sedan framkastades tanken på att dokumentera affärerna och kioskerna, som verkat i Hangö.
Affärslivet var och är i ständig förändring – företag grundas och försvinner, nya varugrupper kommer med i utbudet, annonseringen förändras och staden Hangös utveckling påverkar affärslivet.
Antalet butiker och kiosker i stamstaden visade sig vara betydligt större än man väntat sig och det visade sig omöjligt att behandla dem alla i en bok.

Tidsperioden, som täcks i boken ”I en ärad allmänhets höga åtanke”, sträcker sig därför från 1800-talets mitt fram till första världskrigets utbrott i augusti 1914.
I boken behandlas cirka ett årtionde i gången, vilket innebär att länge existerande butikers utveckling beskrivs i flera kapitel.
Ett kapitel om handlandenas samarbetsorgan Handels- och Industriföreningen i Hangö och Handelsföreningen i Hangö finns med i boken.
I slutet av boken ges en alfabetisk förteckning över handlandena som verkat i Hangö under den berörda tidsperioden tillsammans med ett kortfattat sammandrag av deras aktiviteter.
De viktigaste källorna för boken utgjordes av näringsanmälningar till magistraten i Hangö och uppgifter i tidningar. Dessutom har persondata hittats i officiella arkiv och i tidigare utgivna böcker. Fotografier har fåtts från Hangö museums och flera privatpersoners bildsamlingar.

Förverkligandet av denna bok blev ekonomiskt möjligt tack vare bidrag från Sparbanksstiftelsen i Hangö, Svenska kulturfonden, Hangö köpmannaförening r.f. och Hangö stad.
Vi framför vårt varma tack till bidragsgivarna.

Boken kan köpas via bokhandeln Tias Bok i Hangö, https://www.facebook.com/TianKirjaTiasBok/.