BROMARV

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
BASABÖLE --
GRUNDSUND --
HANGÖBY Backa
Gunnars
Norrgård
Västergård
Östergård
KIVITOK --
KORRBÖLE --
KÅRBÖLE --
LAPPVIK --
PARGAS --
PARGAS Domars
NORRSTRAND Fagerlund
REVBACKA --
RILAX --
SANDÖ --
SKATA PADVA --
TÄKTOM --
VÄTTLAX --
ÖBY --

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Dorrit Söderblom
Johan Signell
Sten Söderholm