EKENÄS
landsförsamling


Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
ALGLO --
BACKA --
BUSÖ --
ESPINGSKÄR --
GULLÖ --
JUSSARÖ --
KOPPARÖ --
LEKSVALL --
RÄCKNÄS Skedö
SOMMARÖ --
SKÅLDÖ Västergård
TVÄRMINNE --

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Dorrit Söderblom