FINBY

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
HEIKBERG Rusthåll
PETTU --

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Johan Signell