KARIS

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
BRASBY Butils
Gällars
DÖNSBY --
FINNBACKA Mankers
FINNBY Mölnars
Skriks
GRABBACKA --
HÖGBY --
KILA --
KNASABACKA Generals
KLEVEN Storgård
LÄPP Östergård
MANGÅRD Kusans
Leura
REJBÖLE Övergård
ROMSARBY --
SANNÄS --
SANNÄS Binals
SMEDSBY Jeppans
VISANBACKA --


Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Dordi Wikman
Jeanette Wikman
Maj-Len Söderholm