KARIS-LOJO

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Dordi Wikman
Jeanette Wikman
K-G Wikman
Maj-Len Söderholm