KIMITO

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
KILA --
LABBÖLE Östergård
LINNARNÄS --
NORDVIK --
NOTÖ --
TOLFSNÄS --
WRETA --
WÄSTLAX --

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Jeanette Wikman
Johan Signell
K-G Wikman
Sten Söderholm