LOJO

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
HAGA --
GERKNÄS Risberg (1790, 1838)