NYKARLEBY
Forskare By Gårdar
Christina Nordback
050-3838060
cnordback@hotmail.com
Ytterjeppo Back
Bro
Bärs
Levälä
Lussi
Löf
Nybyggar