PARGAS

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
SUNNANBERG ---
SÖDERBY Söderby Torp

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Johan Signell