SJUNDEÅ

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
BACKA Lillgård
GAMMELBY Skräddars
LEMPANS Ers
MUNKS --
PALMS --
PULKBACKA Lillgård
SVARTBÄCK Kloss
Skeppars

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Johan Signell