SNAPPERTUNA

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
ANTBY --
BAGGÅRD Lillgård
Storgård
BARSGÅRD --
BERG --
BROBY Västergård
Östergård
BÅSA --
FAGERNÄS Västergård
GEBBELBY --
GEBBELBY --
GLOSBACKA --
GÄSTANS --
KALLBACKA --
KALLBACKA --
KJULBÖLE Västergård
Östergård
LAGMANS --
LAGMANS --
LILLBARSGÅRD --
MAGNÄS --
NICKLES --
NISSBACKA --
NOTHAMN --
PRÄSTÄNG --
RASEBORG Ersjö
RASEBORG Långö torp
Stubbäng
REPUBACKA --
RÅDSBÖLE --
RÅSUND Storgård
STORBARSGÅRD --
STRÖMSÖ --
STUBBÖLE Bocks
SVEDJA --
SÖDERBY --
TORSJÖ Västergård
Östergård
TOTAL Storgård
TRÅNGSUND --
VÄXÄR --