TENALA

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
BARKALA Lillgård
BONDBÖLE --
DOTTERBÖLE --
ERIKSBY --
FINBY --
Bergens
Bertils
Boställe
Yttergård
FINBY Yttergård
FINBY-GRÄND --
GENNARBY Säteri
GERMUNDBY --
GERMUNDBY --
Keldans
GRETARBY --
GRIND --
GRÄND --
GUMBÖLE Westertorp
HANGIST --
HYLTA --
HÖGBÖLE --
HÖGBÖLE --
KALLBY --
KARSBY --
KROKBY --
KULLA Westergård
LILLVIK --
LINDÖ --
MAIL --
MALARBY --
MÄLSARBY Storgård
NORRDEGERGÅRD --
OLSBÖLE --
Grundböle Västertorp
OVANMALM --
PÖLKO --
SIGGBY --
Östergård
SILLBÖLE --
SKINNARBY --
SKINNARBY Lillgård
SKINNARBY Storgård
SKOGBY Bruk
STOR HYLTA --
SVEDJA --
SVEDJA --
Storgård
Östergård
SVEDJEKULLA --
SVENSKBY --
SVENSKBY Mindre Rusthåll
Större Rusthåll
TRONSBÖLE --
ROMBY --
RÅ(S)BY --
RÖRSBY Nedergård
Övergård
WESTANKÄRR --
WESTANKÄRR Mindre Rusthåll
WIMONBÖLE --
YTTERHYLTA --
YTTERPÖLKO Storgård

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Dorrit Söderblom
Johan Signell
Sten Söderholm