VÄSTANFJÄRD

Då du för musen över byn framkommer
den forskare som forskar i den byn!


By Gårdar
BRÄNDBODA --
MISSKÄRR --
NIVELAX --

Forskar på orten men har ej uppgett specifik by/gård:
Johan Signell